Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Σήμερα απέκτησα ένα νέο βιβλίο που καταπιάνεται με τους Έλληνες σκακιστές του 19ου αιώνα. Πολλές πληροφορίες για τους πρώτους Έλληνες σκακιστές και γενικά για την ιστορία του σκακιού στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια. Το ενδιαφέρων για την Αχαία μεγάλο το μισό σχεδόν βιβλίο αφορά την πόλη μας και το σκάκι.

Πολύ καλό βιβλίο από τον Παναγή Σκλαβούνο ελπίζουμε να υπάρχει και συνέχεια.